Nev Sağlık Grubu
TR
Nev Bandırma Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezi

Nev Bandırma Tıbbi Görüntüleme ve Tanı Merkezinde, şu işlemler yapılıyor: 

Açık MR (Beyin MR, Servikal-torakal-lomber MR, Abdomen MR, MRCP, Omuz-Diz-Kalça- El-Ayak bileği MR, Krural MR)

Ultrason ve Elastografili Ultrason (Boyun, Tiroid, Meme, Batın, Hepatobilier, Üriner, Pelvik, Kalça, Transfontanel, skrotal ve yüzeyel doku )

Doppler US (Karotis, vertebral, üst ve alt ekstremite arteriel ve venöz, renal, portal, skrotal, penil, kitleye yönelik)

 Kemik Dansitometrisi (Kemik Yoğunluğu ölçümü)

Röntgen

Dental Panoromik röntgen, dental tomografi ve sefalometri

Girişimsel işlemler (Meme, tiroid, lenf bezi biyopsileri, Assit ve kist drenajı, torasentez, parasentez, apse drenajı).

  • Doctor Name
  • Department