Nev Sağlık Grubu
EN

Eğitimler ve Sertifikalar

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Klinik Uygulamada Nesnel Değerlendirme Eğitimi

Oyun Terapisi Uygulayıcı Sertifika Programı

MMPI ve Yetişkin Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı

Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı Sertifika Programı

Kabul ve Adanmışlık Terapisi Eğitimi

 

Psikolojik Test Eğitimleri

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI)

Frostig Görsel Algı Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Gessel Gelişim Figürleri Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

Kelime Söyleyiş Testi

Frankfurter Dikkat Testi

D2 Dikkat Testi

Burdon Dikkat Testi

Cattell Zeka 2A Testi

Benton Görsel Bellek Testi

Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Goodenough Harris Bir İnsan Çiz Testi

Porteus Labirentleri Testi

SCL-90 Belirti Tarama Testi

Kısa Semptom Envanteri

BEIER Cümle Tamamlama Testi

Beck Depresyon Umutsuzluk ve Anksiyete Envanteri

 

Proje ve Araştırma Çalışmaları

Otizm Spektrum Bozukluklarında Robot Destekli Terapi Yöntemleri

“Can Children with Autism Recognize the Emotions of the Social Robots?”

Görsel Belirginliğin Ürün Alımı Üzerindeki Etkileri

“The Effect of Shelf Position and Time Pressure on Perceptual Detection”

Sosyal Kaygı ve İnternet Bağımlılığı Arasındaki İlişki

"Internet Addiction and Social Anxiety"

Sosyal Psikoloji Tasarım Projesi

“KİMKİM: Share Your Happiness”

Üye Olduğu Dernek ve Kuruluşlar

Türk Psikologlar Derneği