Nev Sağlık Grubu
EN

Anestezi deneyim ve titizlik isteyen bir alandır. Hastanemiz, her alanda olduğu gibi Anestezi ve Reanimasyon’da da aynı titizlikle ve özveriyle hastalara gerekli müdahalelerde bulunmaktadır. Hastanemizde uygulanan Anestezi ve Reanimasyon uygulamaları şu şekilde gerçekleşiyor:

Herhangi bir cerrahi (ameliyat) veya girişimsel işlem (örneğin endoskopi) uygulanacak tüm hastalar, değişik anestezi yöntemlerinden birine ihtiyaç duyacaklardır. Anestezi duyarsızlık, hissizlik, duyuların geçici olarak kalkması anlamına gelmektedir. Halk arasında Genel Anestezi deyimi yerine "Narkoz" da denilmektedir. Narkoz, anestezi ile eş anlamlı gibi görülüyor olsa da, tam bilinç kaybı olmadan, duyarlılığın ileri derecede ortadan kalkmasıyla oluşan belirgin uyuşma halidir.

Anestezi dört kategoriye ayrılır:

  • Genel anestezi
  • Bölgesel anestezi
  • Lokal anestezi
  • Sedasyon
Doktorlarımız