Nev Sağlık Grubu
EN

Gastroenteroloji bölümü; sindirim sistemi organlarının (yemek borusu, mide, ince barsak, kalın barsak) ve sindirime yardımcı olan karaciğer, safra kesesi ve pankreas'ın hastalıklarında cerrahi girişime gerek kalmaksızın ilaç veya endoskopik olarak tedavilerinin uygulandığı bölümdür.

Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde tanı amaçlı yapılan başlıca işlemler;

 • Sindirim sisteminin üst kısmı olan mide, bağırsak hastalıklarını araştırmak için yapılan endoskopik işlemler (özofago-gastro-duodenoskopi)
 • Kalın bağırsak incelemesi için kolonoskopi ve rektosigmoidoskopi.
 • Safra yolları ve pankreas hastalıkları incelemeleri için endoskopik retrograd kolanjio-pankreatografi (ERCP)
 • Karaciğer hastalıkları için karaciğer biopsisi

Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Bölümünde tedavi amaçlı yapılan başlıca işlemler;

 • Tüm üst ve alt gis kanamalarda skleroterapi uygulaması
 • Özofagus, mide ve rektumdaki yabancı cisimlerin çıkarılması
 • Kansere bağlı (malign) darlıklarda stent uygulaması
 • Özofagus varis kanamalarında skleroterapi ve band ligasyon uygulaması
 • Uzun süreli beslenme ihtiyaç duyan ancak ağızdan beslenmeyen hastalara Perkutan 

Endoskopik Gastrostomi (PEG) uygulaması

 • Kalın bağırsaktaki ve midedeki poliplerin polipektomi ile çıkarılması
 • Kalın bağırsaktaki darlıklarda stent uygulaması
 • Hemoroid için band ligasyon ve lazer uygulaması
 • Biliyer sistem ve pankreas kanalındaki problemler için sfinkteretomi, taş çıkarılması ve stent uygulaması (ERCP).

Özel Esentepe Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nde endoskopik inceleme ve işlemler için hasta konforunu ön planda tutan, ideal çalışma koşullarda hazırlanmış endoskopi üniteleri bulunmaktadır.

Gastroenteroloji Bölümümüzde gastroskopi, kolonoskopi, sindirim sistemi kanamalarının takibi ve acil olarak durdurma tedavisi, sklerozan tedavi, varis kanamaları tedavisi, ERCP yöntemiyle kronik pankreatit tedavisi, safra yolu taşları ve darlıkları tedavisi, safra yollarından taş çıkarma, polipektomi adı verilen mide ve bağırsak poliplerinin çıkartılması, ülser tedavisi, reflü hastalığının tedavisi, Crohn hastalığı, Ülseratif Kolit hastalığının tedavisi, safra yolları, kalın barsak, ince barsak ve yemek borusuna stent yerleştirme gibi uygulamalar yapılmaktadır. Ayrıca beslenme problemi olan ağızdan gıda alamayan hastalara endoskopik yöntem ile tüp yerleştirilmesi (PEG) yapılmaktadır.

Doktorlarımız