Nev Sağlık Grubu
EN

Göğüs Hastalıkları Bölümü, solunum sistemi ile ilgili sağlık sorunlarında uzman hekim kadrosu ve modern teknolojik donanımı ile hizmet vermektedir.

 • Akciğer Kanseri Tanı Ve Tedavisi
 • Allerjik Akciğer Hastalıklarının (Allerjik Astma, Allerjik Rhinitis) Tanı Ve Tedavisi
 • Obstrüktif Akciğer Hastalıkları (Astım, KOAH, Bronşektazi) Tanı Ve Tedavisi
 • Kronik Öksürükler, Akciğeri Etkileyen Gribal Enfeksiyonlar
 • Pnömoni (Zatürre)
 • Plörezi (Akciğer Zarında Sıvı Birikmesi)
 • Tüberküloz (Verem)
 • Akciğer Kisti (Kist Hidatik)
 • İnterstisyel Akciğer Hastalığı (İAH, İpf)
 • Sarkoidoz (Tüm Doku Ve Organları Tutabilen Ve Nedeni Tam Olarak Bilinmeyen, Sistemik Bir Hastalıktır)
 • Pnömotoraks (Akciğerin Sönmesi)
 • Pulmoner Emboli (Akciğer Embolisi)
 • Solunum Yetmezlikleri
 • Sigara Bağımlılığı, Sigaraya Bağlı Hastalıklar Ve Sigara Bırakma Yöntemleri
 • Solunum Fizyoloji Laboratuvarı Biriminde Solunum Fonksiyon Testleri (SFT)
 • Allerji Testleri (Deri Prick Testi)
 • Bronkoskopi Ve Torasentez (Akciğerden Sıvı Alınması) Ünitesi

Göğüs Hastalıkları bölümünde yapılan tetkikler:

 • Her türlü kan tetkiki ve akciğer röntgen grafileri, Akciğer tomoğrafisi, Akciğer Sintigrafi tetkikleri
 • Balgamda kültür ve tüberküloz tetkikleri (ARB ve tüberküloz kültürü)
 • Allerjik kan tetkikleri (Total IgE, Spesifik IgE)
 • Allerji deri testi (Deri Prick Test)
 • Solunum Fonksiyon Testi (SFT), Reversibiliteli SFT
 • Fiberoptik Bronkoskopi (FOB)
 • Torasentez (Plevral mai) tetkikleri
Doktorlarımız

Göğüs HastalıklarıYazıları

TümGöğüs HastalıklarıYazıları