Nev Sağlık Grubu
EN

Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler – Maternal Fetal Tıp)

Perinatoloji, gebelik dönemi esnasında hem anne hem de bebeğin sağlığı ile ilgilenen bilim dalıdır. Yurtdışında kadın hastalıkları ve doğum uzmalığı üzerine yapılan bir üst ihtisastır. Amaç gebelik dönemindeki riskli durumları belirlemek ve buna göre gebelik takibini ve gerekli tedaviyi planlamaktır. Perinatoloji Yüksek Riskli Gebelikler, Maternal Fetal Tıp gibi isimlerle de anılmaktadır. Türkiyede Perinatolojinin geçmişi 1980’li yıllara dayanmaktadır. Köklü Üniversitelerin hepsinde 1990’lı yıllardan beri Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalına bağlı olarak Perinatoloji (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) bölümü bulunmaktadır.

Yüksek Riskli Gebelik çok geniş bir kavramdır. Gebelikteki risklerin önemli bir kısmını; genetik yapı, anne yaşı ve yaşam tarzımız belirler. Hamilelikteki bazı riskleri yaşam tarzımızı değiştirerek azaltabiliriz (sigara içmek, kilo, ilaç kullanımı, egzersiz, stres gibi). Aslında az veya çok bütün hamileleri ilgilendiren riskler vardır. Önemli olan daha yüksek risk grubundakileri belirlemek ve yüksek risk varsa önlem almaktır.

Gebelikte Risk Değerlendirmesini Aşağıdaki Bilgilerin Işığında Daha Etkin Olarak Yapabiliriz;

 • Hamile annenin yaşı (<18 ya=”” veya=””>35 yaş)
 • Önceki gebeliklere ait tıbbi öykü (önceki gebeliklerde düşük, erken doğum, gebelik şekeri, gebeliğe bağlı tansiyon, anormal bebek vb.)
 • Hamile annenin tıbbi özgeçmişi (annenin gebelik öncesi hastalıkları, geçirilmiş ameliyatlar, allerjiler)
 • Hamile annenin mevcut sağlık durumu
 • Ailenin tıbbi öyküsü (ailedeki genetik hastaliklar, akraba evliliği vb. )

Perinatolojinin (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) Kelime Anlamı Nedir?

Perinatoloji kelime anlamı olarak doğum ve çevresindeki dönem demektir. Bu süreç içindeki her sorun perinatolojinin ilgi alanı içine girer. Perinatoloji, Yüksek Riskli Gebelikler ve Maternal Fetal Tıp olarak da adlandırılmaktadır. Gebelik süresince annenin ve fetüsün sağlık durumu perinatolojinin ana konusudur. Perinatal dönem doğumdan sonraki ilk 4 haftalık neonatal dönemi de kapsar.

Perinatolojinin (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) Amacı Nedir?

Amaç hamilelikteki riskli durumları belirlemek ve buna göre gebelik takibini ve tedaviyi planlamaktır.

Perinatolojiye (Yüksek Riskli Gebelikler - Maternal Fetal Tıp) Kimler Başvurmalıdır?

Çeşitli risk faktörleri bulunan ve gebelik düşünen hanımlar ile gebelikte çeşitli riskler tespit edilen, komplikasyon (sorun) gelişen ya da çeşitli nedenlerle gebeliği hakkında endişeleri olan gebeler perinatolojiye başvurmalıdır.

Anne Adayının Hamilelik (Gebelik) Öncesi Hastalıkları; Anne Adayında :

 • Kalp hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Şeker hastalığı (Diyabet)
 • Hipotiroidi - Hipertiroidi gibi endokrin hastalıklar
 • Böbrek hastalıkları
 • Karaciğer hastalıkları
 • Bağırsak hastalıkları
 • Enfeksiyon hastalıkları

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.

Hamilelik (Gebelik) Sırasında Karşılaşılan Sorunlar :

 • Preeklempsi (toksemi - gebelik zehirlenmesi)
 • Gestasyonel Diyabet (gebelik şekeri)
 • Anormal ikili test sonucu
 • Anormal üçlü test sonucu
 • Anormal dörtlü test sonucu
 • Yüksek Alfafetaprotein
 • İkiz gebelik, üçüz gebelik ve diğer çoğul gebelikler
 • Erken doğum öyküsü
 • Erken membran rüptürü (suların erken gelmesi)
 • Tekrarlayan gebelik kaybı
 • Bebekte büyüme geriliği (gelişme geriliği)
 • Plasenta previa (bebeğin eşinin yerleşim bozuklukları)

olduğu durumlarda perinatolojiye başvurulmalıdır.