Nev Sağlık Grubu
EN
Alzheimer bir demans türüdür

Demansın yaşlılıktan dolayı oluşan bir hastalık olmadığını vurgulayan Nev Anadolu Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Mustafa Haluk Akış, “Yaşlanma önemli bir risk faktörüdür. 70 yaş üzerinde görülme sıklığı %10'dur. 85 yaş üzerinde nüfusun yarısı Alzheimer hastalığı riski taşır. Dünyada 30 milyonun üzerinde, Türkiye'de ise 400.000 civarında Alzheimer hastalığı olduğu düşünülmektedir’’ dedi.

Zihinsel fonksiyonları etkiler

Alzheimer hastalığının; demansın en sık görülen türü olduğunu belirten Uzm. Dr. Mustafa Haluk Akış, “Demans; beyinde yaygın hücre kaybına yol açan, kazanılmış yetilerin kaybı ve kişinin işlevselliğinin yavaş ve ilerleyici bir şekilde bozulması ile giden bir beyin hastalığıdır. Hafıza, dikkat ve konsantrasyon, konuşma düşünme gibi zihinsel fonksiyonları etkiler” dedi.

Hastalıkta görülen bilişsel ve işlevsel bozukluklar

Demans hastalığında görülen bilişsel ve işlevsel bozukluklar olduğunu kaydeden Akış, şöyle devam etti: “Amnezi adı verilen bozukluk yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama becerilerinde bozulma meydana getirir. Konuşma, kelime bulma, tekrarlama, isimlendirme ve anlama yeteneğinde bozulma durumuna Afazi denir. Apraksi, kas gücü yerinde olmasına rağmen motor etkinliklerin yapılamaması olarak tanımlanmaktadır. Bir diğer bozukluk ise Agnozi olarak adlandırılmaktadır ve objelerin tanınmaması durumudur. Bunların dışında planlama, organizasyon, dikkat, odaklanma, kavrama, mantık yürütme gibi işlevlerde de bozulmalar olur. Unutkanlık, kelime bulma zorluğu, zaman, yer ve kişi oryantasyonunda bozulma, kaybolma, çabuk sinirlenme, içe kapanma gibi kişilik değişiklikleri erken evrede görülürken, günlük yaşam aktivitelerinin giderek bozulması, yakın hafıza kaybı, konuşmanın azalması ve duraksamalar, hayal görme, inatlaşma, hırçınlık gibi belirtiler orta evrede görülür.’’

İleri evrede hasta yardımsız yaşayamaz

İleri evrede hastanın yardımsız yaşayamadığını vurgulayan Dr. Mustafa Haluk Akış, “Yakın bellek tamamen yıkılır, kişi kendini ifade edemez, söylenenleri anlamaz, yakınlarını dahi tanıyamaz, idrar ve dışkı tutmada sorunlar başlar, giderek yatağa bağımlı hale gelir’’ dedi.

Uzm. Dr. Mustafa Haluk Akış, “Teşhiste, muayene bulguları, hasta yakınlarından elde edilen bilgiler, nöropsikolojik testler, kan biyokimyası, beyin MR ve EEG gibi tetkikler gerekmektedir’’ dedi.

Belirtileri kontrol altına alan tedaviler mevcut

Hastalığın bugün için kesin bir tedavisi olmadığını söyleyen Dr. Akış, “Ancak hastalığın ilerlemesini yavaşlatan, davranışsal bozuklukları ve psikiyatrik belirtileri kontrol altına alan tedaviler mevcuttur” açıklamasında bulundu.