Nev Sağlık Grubu
EN

Kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarını inceleyen bilim dalı Kardiyoloji olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde kalp ve damar hastalıklarının yaygınlaşmasıyla birlikte, erken tanı ve tedavi süreçleri de buna bağlı olarak gelişme göstermiştir. 

Kardiyoloji Ünitemizde, kardiyoloji ile ilgili her alanda klinik ve laboratuvar çalışmalar titizlikle yürütülmekte olup, uluslararası standartlarda donanım ile etkin tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Hastanemizde yeni doğan bebeklerden, en ileri yaşlardaki erişkinlere kadar her türlü kalp hastasına tanı ve tedavi imkânı sağlanmaktadır. 

Sağlıklı kalpler için Kardiyoloji Ünitemizde şu hizmetleri sunmaktayız: 

  • Elektrokardiyografi (EKG)
  • EFOR (Treadmill) Testi
  • Holter
  • Geçici Kalp Pilleri
  • Kalp Pilleri
  • Elektrofizyolojik Çalışma
  • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi (Talyum Testi)
  • Koroner Bt Anjiyografi
  • Kardiyak MR